Skip to main content

Microparticles Mediate Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury and Are the Targets of Diannexin (ASP8597).

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Yan, Chunlin; Zhang, Ji; Wang, Shu; Xue, Guiping; Hou, Yong; Apricò, K; Stow, A; Shen, LX; Guo, CY
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4146067
PubMed Central
by Papadopoulos, Dimitrios; Siempis, Thomas; Theodorakou, Eleni; Tsoulfas, Georgios
texts
eye 37
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3876547
PubMed Central
by Ohkubo, Hirotoki; Ito, Yoshiya; Minamino, Tsutomu; Eshima, Koji; Kojo, Ken; Okizaki, Shin-ichiro; Hirata, Mitsuhiro; Shibuya, Masabumi; Watanabe, Masahiko; Majima, Masataka
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4146544
PubMed Central
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3762313
PubMed Central
by Lee, Jung Ah; Choi, Jin Woo; In, Jang Hyeok; Jung, Hong Soo; Kim, Yong Shin; Jeon, Yeon Soo; Kang, Yoo Jin; Kim, Dae Woo; Lim, Yong Gul; Park, Jae Hee; Joo, Jin Deok
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3342548
PubMed Central
by Kim, Min Sung; Lee, Ki Ho; Lee, Won Mee; Jun, Jin Hyun; Kim, Dong Hee
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3124723
PubMed Central
by Yu, Shuna; Zheng, Jie; Jiang, Zhengchen; Shi, Caixing; Li, Jin; Du, Xiaodong; Wang, Hailiang; Jiang, Jiying; Wang, Xin
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3794748
PubMed Central
by Duarte, Sergio; Kato, Hiroyuki; Kuriyama, Naohisa; Suko, Kathryn; Ishikawa, Tomo-o; Busuttil, Ronald W.; Herschman, Harvey R.; Coito, Ana J.
texts
eye 28
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4018446
PubMed Central
by ZHAO, JIE; MING, YINGZI; WAN, QIQUAN; YE, SHAOJUN; XIE, SONG; ZHU, YI; WANG, YANFENG; ZHONG, ZIBIAO; LI, LING; YE, QIFA
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3991488
PubMed Central
by Freeman, Christopher M.; Quillin, Ralph C.; Wilson, Gregory C.; Nojima, Hiroyuki; Johnson, Bobby L.; Sutton, Jeffrey M.; Schuster, Rebecca M.; Blanchard, John; Edwards, Michael J.; Caldwell, Charles C.; Lentsch, Alex B.
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4039439